Yoga off the mat

yoga-off-the-mat

Vil du ta yogapraksisen din et steg videre? Vil du benytte stemmen, dine ressurser og din tid på å gjøre verden til et bedre sted? Vil du utforske møtepunktet mellom yoga og aktivisme?

 

Du som velger å utdanne deg til yogalærer hos Axelsons, vil få en heldagsintroduksjon til ”Yoga Off The Mat” med inspirasjon og kunnskap om hvordan du kan gjøre nettopp dette!

 

Foto: Matt Hennem

Vi lever i en tid med sosiale, økonomiske og økologiske utfordringer og leser om terrorhandlinger og naturkatastrofer. Vi vet at skogene dør, vannet forgiftes og at utallige dyrearter forsvinner fra planeten. Vi er en del av denne verden, ikke adskilte fra den! Det kan være overveldende og kanskje smertefullt og ta inn all informasjon. Det enkleste kan være å stenge av og bygge opp et panser av ufølsomhet rundt hjertet.

Men som yogautøvere inspirerer vår praksis oss til å lytte til hjertet, å våge kjenne og utvikle vår medfølelse. Når vi ikke har noe panser mellom oss og verden, er det lett å føle seg hudløs. Så hva kan være løsningen på å holde oss oppreiste i møtet med alle utfordringene vi står i ovenfor verden i dag?

Det spørsmålet stiller Siw Aduvill, yogalærer de siste 8 år, og som underviser i Yoga Off The Mat på Axelsons Yogalærerutdannelse i både Oslo, Stockholm og Gøteborg.

En god start er å innse at følsomhet og medfølelse – som utad sett kanskje virker som en belastning og ikke har spesielt høy status – gjør oss til helere mennesker, sier Siw. Det er en styrke at vi ikke føler oss døde innvendig, men kan føle med verden og våre medmennesker.

Vi styrker vårt immunforsvar ved å bidra til andres beste.

Mye tyder på at det å kjenne at man bidrar til en positiv forandring, gir det beste immunforsvar som finnes mot redsel, isolasjon og angst. Mye forskning på frivillig arbeid, hevder at de som deltar har bedre helse og mer glede og livskvalitet, forteller Siw videre. I kulturer med høy deltakelse, har alle i samfunnet det bedre – selv de som ikke deltar, opplever at de er del av en større tillit og samarbeid. Vi styrker altså vårt kollektive immunforsvar ved å ta vare på hverandre og bygge broer istedenfor murer.

I yogaen finnes det en lang tradisjon av uselvisk tjeneste. Mange kjenner til begrepet ”karma yoga”, ofte i sammenheng med å stå til tjeneste for andre og for kollektivet.

Som yogautøvere vet vi at vi trenger å jobbe med vårt indre for å kunne skape forandringer. Yoga og meditasjon er utmerkede verktøy for å kunne vende fokus innover og utover samtidig, samt å kunne romme tilværelsen i sin helhet – både det som er fint og lett og det som er intensivt og ubehagelig, konstaterer Siw.

 

Yoga Off The Mat

Organisasjonen `Off the Mat, Into the World ´ ble grunnlagt av tre ledende yogainstruktører i USA, med et ønske om å inspirere til en form for aktivisme som tar vare på både aktivisten og det som den kjemper for.

Som motvekt til det stereotype bildet av en aktivist som en sint, stenkastende demonstrant, ville de utforske en kreativ og holdbar aktivisme med utgangspunkt i yogaen.

Som deltaker på Axelsons Yogalærerutdannelse, får du de mest grunnleggende og viktigste elementene fra Off The Mat-treningen. Vi ser på hvordan det å praktisere yogaens metoder påvirker oss og menneskene rundt oss, og se på hvordan vi bidrar til en bedre balanse i verden ved å skape mer balanse i oss selv. Vi benytter verktøy som grounding, selvundersøkelse, samarbeide og global/personlig holdbarhet – alt med mye lek og kreativitet.

Selv om fokuset handler om å se på hvordan vi som yogautøvere kan bidra til en bedre verden, kan de ferdighetene vi trener på være til stor nytte i hvilken som helst undervisningssituasjon, sier Siw. Vi jobber en god del med det som provoserer oss, og ser på det som krever mye av oss. Det kan skje når vi er ute og underviser blant mennesker som er spesielt utagerende, eller angriper oss personlig, eller deres lidelse overvelder oss – og dette kan skje i en helt vanlig yogaklasse!

For å kunne være den ressursen vi ønsker å være, er det viktig at vi kjenner oss selv og vet hvordan vi skal ta vare på oss selv, så vi ikke genererer konflikt men evner å løse situasjoner som oppstår. Dette er viktig å ha med seg i arbeidet med å ”redde verden”! Vi hjelper ikke andre ved å se på oss selv som flekkfrie. Som yogalærere har vi helt enkelt noen gode verktøy vi kan dele med andre som kan bli hjulpet av dem – på samme måte som vi selv blir hjulpet. Vi er alle en del av en helhet og vi trenger hverandre, sier Siw.

Å ta yogaen ”fra matten og ut i verden” handler om å omsette yogaens verdier i praksis. Og å gjøre sitt beste for å leve i pakt med det som dypest sett føles sant for oss. Motivert av den empatien vi føler for andre når vi lar hjertet åpne seg, begynner vi kanskje å kjenne en lengsel etter å engasjere oss i prosjekter og prosesser for en mer rettferdig og holdbar fremtid.

Det finnes ingen fasit for hvilken form dette kan ta! Konkrete prosjekter kan være å organisere doneringsbaserte yogaklasser for å samle inn penger til – og samtidig rette oppmerksomheten mot – en spesiell problemstilling, enten det gjelder trafficking eller orangutanger som mister sine skogområder på grunn av palmoljeproduksjon.

Kanskje organiserer man yogaklasser for mennesker i asyl, eller for mennesker som bor på gaten eller lider av posttraumatisk stress. Kanskje ønsker man å støtte en minoritet eller subkultur som man selv identifiserer seg med. Et bidrag til verden kan også ta form i å jobbe mer politisk for å skape sosiale forandringer, via media, ikkevoldsaksjoner og kulturarrangement. Det finnes ulike behov og muligheter på ulike steder.

Det spiller ingen rolle om det vi gjør er lite eller stort, men at vi bidrar med de ressurser og den kapasitet vi har. En viktig premiss er at vi kartlegger og jobber ut fra vår egen overbevisning og pasjon – det som ”får vårt hjerte til å briste aller mest” er det området hvor vi har mest å tilføre! sier Siw.

For meg er det dyrene, som vi deler denne planeten med, som mest av alt får mitt hjerte til å briste, forteller hun. De har ingen egen stemme, og jeg ser det som min livsoppgave å være deres stemme. Jeg kjenner det i hver celle i kroppen min. Via arbeidet med Yoga Off The Mat så jeg også hvilke hendelser i livet mitt som gjør at nettopp dette kjennes så utrolig viktig ut for meg. Det har vært nyttige innsikter å ha med meg for å unngå å bli for provosert og reaktiv i møtet med grove overgrep og vold mot dyr.

Utfordringen i dette arbeidet er alltid… mennesker. De er voksne mennesker som legger premissene og det er voksne mennesker som må se til at forandring skjer. Det er på samme måte når vi jobber med miljøvern og alt mulig annet, avslutter Siw.

I 2015 utga Siw Aduvill boken ”Yoga når det gjelder” på Arneberg Forlag, hvor hun blant annet utforsker sammenhengen mellom yoga og utfordringene i vår tid. Hun er sertifisert via organisasjonen ”Off The Mat” og har siden 2012 deltatt på Yoga in Action, et kurs i Norge som er basert på Off the Mat´s ledertrening. Hun har også bakgrunn fra moderne sirkus.

Tekst: Sandra Grundstoff, 2016

 

Yoga Off The Mat defineres av:

– Erkjennelse av sammenhengen mellom vår indre utvikling og vår rolle i verden
– Et etisk verdigrunnlag med røtter i yogafilosofien, som bakgrunn for våre handlinger
– Kultivering av fellesskap som både støtter og holder hverandre ansvarlige
– En personlig praksis med tilgang til verktøy som gjør det mulig å være en ressurs midt i kaos, og forebygger utbrenthet

Etter fullført utdannelse kan elever registrere seg som RYT-200 (Registered Yoga Teacher, 200 hrs) hos Yoga Alliance, den mest velkjente internasjonale organisasjonen for kvalitetssikring av yogalærere og yogalærerutdannelser.

Etter fullført utdannelse kan elever registrere seg som RYT-200 (Registered Yoga Teacher, 200 hrs) hos Yoga Alliance, den mest velkjente internasjonale organisasjonen for kvalitetssikring av yogalærere og yogalærerutdannelser.

Axelsons Body Work School AS
Telefon: 23 10 36 20
E-post: info@axelsons.no