Yogalærerutdannelse med Ayurveda

Ayurveda er den urgamle Indiske kunnskapen om hvordan man lever i harmoni med naturen og sine omgivelser for å skape optimal helse og forebygge sykdom og ubalanse.

 

Elementenes påvirkning

I Ayurveda snakker man om elementene jord, vann, ild, luft og eter og alt består av disse ulike sammensetningene – mennesker, grønnsaker, blomster, dyr, sanseinntrykk. I oss mennesker tar elementene form som de tre doshaene – vata, pitta og kapha. Vata tilsvarer luft og eter, pitta tilsvarer ild og kapha tilsvarer vann og jord. Hvert menneske har både vata, pitta og kapha i seg, men domineres nesten alltid av en eller to. Vår medfødte, unike sammensetning, bestemmer vår kroppsbygning, tendenser i vår personlighet og vår måte å respondere på stimuli. Siden alt i og rundt oss er oppbygd av disse fem elementene, påvirkes doshaene av alt vi tilfører utenfra. Spiser vi mat med sterk ildkvalitet, øker vi pitta. Tilbringer vi mange timer i sofaen foran tv´n øker vi de tunge kvalitetene hos kapha. I løpet av utdannelsen til yogalærer, lærer elevene å forstå og merke hvordan det vi gjør i hverdagen, påvirker doshaene mot balanse eller ubalanse.

 

Tidlig i yogalærer-utdannelsen tar elevene en dosha-test for å fordype sin egen forstå- else av seg selv og hvordan våre omgivelser og livsstil påvirker vår balanse.

 

TRE GRUNNPILARER

Vandana Jain kommer opprinnelig fra India og er lærer på både Yogalærer-utdannelsen og utdannelsen i yogamassasje. Hun forteller at Ayurveda har tre grunnstammer for å oppnå god helse: riktig kost, riktig trening og riktig hvile. Med ”riktig” mener man balansert, sier Vandana. Yoga og meditasjon hjelper oss å kjenne og komme i kontakt med kroppen, så vi kan lytte til hva den forteller, kjenner hva som skaper balanse og ta vare på oss selv på best mulig måte. Når vi begynner og lytte til hva kroppen vil, kan vi ta ansvar for vår egen helse og sykdom. Nettopp det å lære og lytte til hva kroppen trenger, er gjennomgående i vår yogalærerutdannelse, forteller Vandana.

 

Riktig trening

Yogaens primære treningsredskap er posisjonene, kjent som asanas. Axelsons yogalærerutdannelse har fokus på variasjonsmuligheter hvor eleven tilbys ulike redskap og tilnærming for å kunne variere valget av asanas og treningens intensitet, og ikke på én bestemt yogastil. Med Ayurveda som utgangspunkt, lærer elevene å lytte til hvilken type trening som passer ved ulike tider på døgnet, eller for å balansere en bestemt dosha.

 

Riktig hvile

For å berolige nervesystemet og sinnet samt skape forutsetninger for hvile, er Mindfulness-perspektivet gjennomgående i hele utdannelsen som en tilnærming til både treningen og livet. Som redskap for hvile benyttes også pranayama (pusteøvelser) og den yogiske dybdeavslappingen Yoga Nidra. Ayurveda fokuserer også på en harmonisk døgnrytme for å få tilstrekkelig med hvile.

 

Riktig mat

Utdannelsen omfatter også en åtte dagers retreat hvor vi bor på en kursgård, med en helhetsopplevelse hvor ”riktig mat” blir en naturlig del av døgnrytmen. Både dagens og måltidenes utforming planlegges ut fra doshaene og en optimal døgnrytme. Maten som serveres er tilberedt ifølge ayurvediske prinsipper. Vi lærer å forstå og kjenne hvordan maten påvirker treningen og hvordan hvilen påvirker fordøyelsen. Eller som man sier i India: ”After lunch, rest for a while. After dinner, walk for a mile”. Ved å forstå Ayurvedas grunnprinsipper, lærer man seg å kjenne etter og forstå at det er behov for ulike ting til ulike tidspunkter på dagen, til ulike årstider og til forskjellige perioder i livet. Det er nettopp dette som gjør utdannelsen så spennende sier Sandra Grundstoff – en av de to hovedlærerene ved utdannelsen.

Mindfulness

For å klare å være lydhør for kroppens signaler og for livet generelt, er en holdning av mindfulness veldig viktig. En asana-trening med alt for stort fokus på fysisk prestasjon, kan lett stimulere ”egoet” – det vi identifiserer oss med – istedenfor å lede oppmerksomheten til ”selvet” – det vi dypest sett er. Alignmenttrening, mindfulness og ayurveda jobber sammen og gjør treningen så sikker, balansert, helsebringende og bevissthetsskapende som mulig! Vår utdannelse til Yogalærer har som ambisjon at hver elev skal ha forståelse, erfaring og selvtillit til å spre yoga i de sammenhenger de ønsker, og presentere en personlig og intelligent yogaundervisning. Alle er velkommen til utdannelsen! Regelmessig trening hjemme er en del av utdannelsen, så selv om du er ny innen yoga, så har du ni måneder på deg til å skaffe personlig erfaring. Alle temaer støttes ved hjemmeoppgaver og den som engasjerer seg, kan være ganske sikker på å få en intensiv utviklingsreise på alle plan.

Etter fullført utdannelse kan elever registrere seg som RYT-200 (Registered Yoga Teacher, 200 hrs) hos Yoga Alliance, den mest velkjente internasjonale organisasjonen for kvalitetssikring av yogalærere og yogalærerutdannelser.

Etter fullført utdannelse kan elever registrere seg som RYT-200 (Registered Yoga Teacher, 200 hrs) hos Yoga Alliance, den mest velkjente internasjonale organisasjonen for kvalitetssikring av yogalærere og yogalærerutdannelser.

Axelsons Body Work School AS
Telefon: 23 10 36 20
E-post: info@axelsons.no